ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 Г.Приет с Решение №536/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/