Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл. 39, ал. 1 от ИК)