ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/08.11.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 01 ОТНОСНО: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване за Председател на ОбС:

Общински съвет Луковит избира 3-членна комисия за провеждане на тайно гласуване  за избор на ОбС Луковит в състав:
Председател: Царина Маринова Петкова - Нинова 
Членове: 
1. Ивайло Стилиянов  Иванов
2. Георги Антонов Антонов.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 02 ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет Луковит:

На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит избира за Председател на съвет КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ.

 

 

https://www.livechatalternative.com/