ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №70/17.08.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/