ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/