ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/