ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/21.01.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/