ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №55/12.12.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/