ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №52/21.11.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/