ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №50/07.10.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/