ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №49/26.09.2022 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/