ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/12.12.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/