ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


https://www.livechatalternative.com/