Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 644

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №9 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 689

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №8 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАЕТОСТ На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 741

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ №7 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ" На основание чл. 21, ал.1 т.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 685

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ                                                  №6 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 668

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №5 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА, ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ На основание чл. 21, ал.1 т.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 732

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №4 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

събота, 12 декември 2015 760

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №3 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г. Относно: Избор на комисия за изготвяне Правилник  за  дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

събота, 12 декември 2015 679

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №2 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г. Относно: Избор на Председател на Общински съвет Луковит На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит избира за Председател на Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

събота, 12 декември 2015 686

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №1 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г. Относно: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване                   за Председател на ОбС: Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 636

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №619 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в Областна комисия за изработване на областна здравна карта На основание чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 674

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №618 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с.Дерманци , с.Торос , с.Ъглен , с.Бежаново , с.Румянцево , с.Тодоричене…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 635

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №617 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Луковит, за срок до полагането на клетва на новоизбрания кмет. На основание…

https://www.livechatalternative.com/