Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 536

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №228 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО: Годишен отчет за 2016 г. за  изпълнение на мандатната програма на Кмета …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 542

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №227 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО: Съгласие за делба на УПИ І в кв.143 по Регулационни план на гр.Луковит, същият…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 507

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №226 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО:   ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ   ИМОТИ  ГР.ЛУКОВИТ   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 603

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №225 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ГР.ЛУКОВИТ   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 589

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №224 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО:   ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.РУМЯНЦЕВО   На основание чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 570

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №223 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО:   ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.БЕЖАНОВО   На основание чл.21 ал.1 т.8…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 571

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №222 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО:  Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 07 март 2017 569

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г. НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №221 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.   ОТНОСНО:  Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 598

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №220 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  Поставяне на паметни плочи на Васил Левски в гр.Луковит  На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 62, ал.8 от ЗУТ, Наредбата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 550

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №219 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  Даване съгласие по постъпила молба Вх. №02 -148/11.01.2017  г. от  Снежана Николова Харизанова до кмета на Община Луковит,  за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 562

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №218 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  Отпускане на еднократна парична помощ    На основание чл. 21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА,   Общински съвет  Луковит взе следното…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 562

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №217 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  Годишна програма за развитие на читалищната дейност                      …

https://www.livechatalternative.com/