Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2015-2020 г. -в проект на нормативни актове


Файлове:

Правилник.pdf - Правилник.pdf

https://www.livechatalternative.com/