Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит.


Файлове:

ОбС_-_295.pdf - ОбС_-_295.pdf

https://www.livechatalternative.com/