Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Луковит


Файлове:

ОбС-293.pdf - ОбС-293.pdf

https://www.livechatalternative.com/