Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Луковит


Файлове:

Наредба.pdf - Наредба.pdf

https://www.livechatalternative.com/