Изменение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи на територията на община Луковит


https://www.livechatalternative.com/