Проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит


Файлове:

Proekt-1.pdf - Proekt-1.pdf

https://www.livechatalternative.com/