Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2017 г.