Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит


Файлове:

budgt14projct.rar - budgt14projct.rar

https://www.livechatalternative.com/