Проект на Наредба за изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Луковит


Файлове:

projotp44.doc - projotp44.doc

https://www.livechatalternative.com/