Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на община Луковит


Файлове:

Наредба.pdf - Наредба.pdf

https://www.livechatalternative.com/