Предложение относно изменение на Правилника за дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011 - 2015


Файлове:

predlojenieiv.doc - predlojenieiv.doc

https://www.livechatalternative.com/