План за действие на община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация


Файлове:

strategia_romi.doc - strategia_romi.doc

https://www.livechatalternative.com/