План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2014 г.


Файлове:

PLAN-SETKA-2014.xls - PLAN-SETKA-2014.xls

https://www.livechatalternative.com/