Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственик от Община Луковит върху общинската част от капитала на търговските дружества


https://www.livechatalternative.com/