Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Луковит


Файлове:

Naredba.pdf - Naredba.pdf

https://www.livechatalternative.com/