Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях


Файлове:

NAREDBA_nezakonno.doc - NAREDBA_nezakonno.doc

https://www.livechatalternative.com/