МОТИВИРАН ДОКЛАДПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2015 г.


https://www.livechatalternative.com/