МОТИВИРАН ДОКЛАД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Луковит за 2014 г.


https://www.livechatalternative.com/