Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация


Файлове:

Правилник.pdf - Правилник.pdf

https://www.livechatalternative.com/