Актуализация на правилник за организацията и дейността на общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 година


Файлове:

act-pravilnik.doc - act-pravilnik.doc

https://www.livechatalternative.com/