Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит