Orders


Заповед №380, гр. Луковит 18.10.2017г.

сряда, 18 октомври 2017 1448

Заповед №373, гр. Луковит 11.10.2017г.

сряда, 11 октомври 2017 1229

Заповед № 342, гр. Луковит 08.09.2017г.

петък, 08 септември 2017 1278

Заповед № 336, гр. Луковит 01.09.2017г.

петък, 01 септември 2017 1187

Заповед № 425, гр. Луковит, 23.11.2012 г.

понеделник, 05 август 2013 1166

за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, &2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПУГДВМС,  чл.71, ал.2 и 3 от Изборния кодек, чл. 72  r и чл.176 от  Изборния кодекс, Решение номер…

Заповед № 452, гр. Луковит, 15.12.2012 г.

понеделник, 15 юли 2013 1283

   На  основание чл.44, ал.2 от Закона за метното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл.54, ал.1 и 4 от Избирателния…

https://www.livechatalternative.com/