Реализирани


Проект с наименование „Социално-икономическа интеграция в Луковит“


Проект с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“


Проект с наименование „Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр. Луковит“


Проект с наименование „Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит“


Проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“


Проект с наименование „Подобряване на инфраструктурата на СУ “Алеко Константинов“ гр. Луковит”


Проект с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016“ с продължителност до 2019 г.


Проект с наименование „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, в град Луковит“


Проект с наименование „Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Луковит“ по „Красива България“ 2018


Проект с наименование „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“


Проект с наименование „Предимството да си част от Европа”


Проект с наименование „Заедно”


https://www.livechatalternative.com/