Реализирани


Проект с наименование „Красива България” 2003 г.

Източник на финансиране

Министерство на труда и социалната политика

Програмата за развитие на ООН /ПРООН/

Процедура

BUL/00/006 – „Красива България“

Номер на договор

Меморандум за разбирателство 20.01.2003 г.

Наименование на проекта

Красива България 2003 г.

Цел на проекта

Подобряване облика на централната градска част в Луковит като потенциал за развитие на туризъм, осигуряване на условия за отдих и спорт, премахване на архитектурните бариери за хората с физически увреждания, осигуряване на временна заетост и възстановяване на трудовите навици на продължително безработни лица..

Основни дейности

Обновяване на градски площад в Луковит със зелени площи, възстановяване на обществена тоалетна и спортни площадки, изграждане на съоръжения за хора с физически увреждания до обществени сгради – Районен съд, Районно полицейско управление, Бюро по труда, Общинска администрация.

Срок на изпълнение

2003 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

200 000 лв.

Община Луковит участва с 50% от общата стойност


Обекти, финансирани от ПКЗНБАК при МС, след проливните дъждове и обявеното бедствено положение в Община Луковит през лятото на 2005 година

1.    Възстановяване на ул. „Стара планина”, с. Бежаново – 19 948,01 лв.
2.    Почистване поречието на река Златна Панега – 73 000 лв.
3.    Ремонт на ул. „Македонска”, гр. Луковит – 25 168,63 лв.
4.    Ремонт на ул. „Воденичарска”, гр. Луковит – 32 999,65 лв.
5.    Ремонт на ул. „Глоговец”, гр. Луковит – 10 999,65 лв.
6.    Ремонт на ул. „Вежен”, гр. Луковит – 17 220,90 лв.
7.    Ремонт на ул. „Иглен”, с. Ъглен – 3 989,34 лв.
8.    Ремонт на ул. „Освобождение”, с. Ъглен – 3 989,34 лв.
9.    Здравна служба с. Тодоричене – 3 500 лв.
10.    Укрепване дига на река Вит, местността Валето, с. Торос – 89 999,78 лв.
11.    Укрепване дига на река Вит, местността Калето, с. Торос – 30 000 лв.
12.    Ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново – 66 493,86 лв.
13.    Възстановяване на НУ „Инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит – 24 379,97 лв.
14.    Почистване поречието на река Златна Панега, с. Румянцево – 8 164,16 лв.
15.    Възстановяване ограда на Градска градина-Луковит – 3 999,93 лв.
16.    Възстановяване на разрушен мост в с. Беленци – 5 050,15 лв.
17.    Възстановяване на ул. „Главна”, с. Беленци – 2 992,74 лв.
18.    Възстановяване на ул. „Кановска”, с. Беленци – 1 988,44 лв.
19.    Възстановяване на ул. „Чавдар”, с. Беленци – 1 996,16 лв.
20.    Направа на отводнителен канал, с. Торос – 16 328,21 лв.
21.    Направа на мост над река Златна Панега, гр. Луковит – 157 597,24 лв.
22.    Ремонт на ул. „Цанко Церковски”, гр. Луковит – 3 999,90 лв.


https://www.livechatalternative.com/