Announcements


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1777/12.05.2016 г.

събота, 14 май 2016 483

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/   в обхват …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1712/05.05.2016 г.

вторник, 10 май 2016 471

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 168/03.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1711/05.05.2016 г.

вторник, 10 май 2016 462

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 169/03.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1728/09.05.2016 г.

вторник, 10 май 2016 452

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 175/09.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1480/19.04.2016 г

сряда, 20 април 2016 540

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 143/15.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1370/08.04.2016 г.

сряда, 20 април 2016 498

Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на  заинтересуваните лица, че със заповед № 125/01.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено         изменение  на подробен  устройствен план - план…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1073/08.04.2016 г.

сряда, 20 април 2016 487

Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:    Проект за изменение на Подробен устройствен план – План…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1243/30.03.2016 ГОД.

четвъртък, 31 март 2016 477

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 118/29.03.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-177/14.01.2016 ГОД.

петък, 26 февруари 2016 499

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват УПИ ІV-767 и УПИ ІІ, кв.72 по Регулационния и кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-176/14.01.2016 ГОД.

четвъртък, 18 февруари 2016 450

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ VІ-258, кв.24, по регулационния и кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-682/10.02.2016 ГОД.

сряда, 10 февруари 2016 464

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план - план за застрояване/ ПИПУП - ПЗ/ в обхват УПИ ІХ, квартал…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-520/08.02.2016 ГОД.

вторник, 09 февруари 2016 443

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 43/08.02.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…