Announcements


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2067/10.06.2016 г.

петък, 10 юни 2016 454

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 207/07.06.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1899/26.05.2016 г.

четвъртък, 26 май 2016 496

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 193/20.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1776/12.05.2016 г.

събота, 14 май 2016 479

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 181/11.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1775/12.05.2016 г.

събота, 14 май 2016 603

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 182/11.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1777/12.05.2016 г.

събота, 14 май 2016 481

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация/ПР/   в обхват …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1712/05.05.2016 г.

вторник, 10 май 2016 468

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 168/03.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1711/05.05.2016 г.

вторник, 10 май 2016 457

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 169/03.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1728/09.05.2016 г.

вторник, 10 май 2016 444

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 175/09.05.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1480/19.04.2016 г

сряда, 20 април 2016 536

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 143/15.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1370/08.04.2016 г.

сряда, 20 април 2016 496

Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на  заинтересуваните лица, че със заповед № 125/01.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено         изменение  на подробен  устройствен план - план…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1073/08.04.2016 г.

сряда, 20 април 2016 482

Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:    Проект за изменение на Подробен устройствен план – План…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1243/30.03.2016 ГОД.

четвъртък, 31 март 2016 471

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 118/29.03.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…