Програми


Програма и план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и по – специално от ромски произход

събота, 31 август 2013 1547

Въведение  Настоящите  Програма и план са актуализация на същите /  период на действие 2005 – 2006 година; 2007 – 2008г./ и са разработени въз основа  на  Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците…

Програма за детските и младежки дейности в Община Луковит 2004-2007 г.

събота, 31 август 2013 1006

Увод с анализ на проблема: Детските и младежки дейности имат своите проблеми. Причините за тези проблеми имат комплексен характер. Дълбоките изменения в обществото дали своето отражение върху личността, съпътстваща характерните…

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Луковит за периода 2007-2013 г.

събота, 31 август 2013 939

Усъвършенстването  на системата за физическо възпитание  и спорт у нас е необходим и задължителен компонент на политическите, икономическите и социалните промени в обществото.Съвременният модел за здравословен…

Дневен ред

събота, 31 август 2013 1167

  АПЕЛ Общински форум  “Луковит 21 век” и Община Луковит ВОДЕНИ От отговорността за устойчиво развитие на Община Луковит СЪЗНАВАЙКИ Необходимостта от обединени усилия за подобряване качството на живот С  ЖЕЛАНИЕ…

https://www.livechatalternative.com/