Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 691

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ                                                 №15 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 652

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №14 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО:      УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 642

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №13 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО:  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 633

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №12 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 648

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №11 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ" На основание чл. 21, ал.1 т.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 596

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №10 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ" На основание чл. 21, ал.1 т.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 663

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №9 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 706

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №8 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАЕТОСТ На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 759

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ №7 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава  и  ръководството на ПК по „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ" На основание чл. 21, ал.1 т.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 705

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ                                                  №6 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 687

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №5 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА, ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ На основание чл. 21, ал.1 т.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 753

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №4 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. Относно: ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ…

https://www.livechatalternative.com/