ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, МАНДАТ 2019-2023 Г.