Почетни граждани на Община Луковит – церемония 2017 г.

петък, 24 март 2017 1133