Почетни граждани на Община Луковит – церемония 2016 г.

петък, 26 август 2016 871