Почетни граждани на Община Луковит - церемония 2004

четвъртък, 23 декември 2004 1242

https://www.livechatalternative.com/