Почетен гражданин на Община Луковит – церемония 2011

петък, 06 май 2011 766