ЗАПОВЕД №55 от 28.01.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦа