ЗАПОВЕД №394/14.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ


Файлове:

Заповед № 394 - Заповед № 394

https://www.livechatalternative.com/